top of page

1. ต้องทำการจองล่วงหน้าไหม?

การ สำรอง ห้อง พัก สามารถ ใช้ได้ สำหรับ กลุ่ม ตั้งแต่ 10 คน ขึ้น ไป และ แขก แต่ละ ท่าน สามารถ เข้า เยี่ยม ชม ได้ อย่าง อิสระ ลูกค้า ของ กลุ่ม (ลูกค้า มากกว่า ราย 10) สามารถ จอง ผ่าน hanbokgirlskorea@gmail.com และ รับ ส่วนลด 20% กรุณา สำรอง ห้อง พัก โดย ก รอก ่อ ข้อ วู ติดต่อ วั ที่ และ เวลา ใน การ เยี่ย ชช แล้ จำนวน ผผ้ ้า ชม (ชาย / ญญญง และ อายุ)

2. ร้านเปิด-ปิดกี่โมง?

ร้านเราเปิดบริการทุกวัน 9โมง ถึง 1 บ.

แต่ ใน ช่วง ที่ พระราชวัง เคียง บก กุ ง เปิด ให้ ชม ใน ช่วง กลางคืน ร้าน เรา ขยาย เวลา เปิด ถึง 4 ทุ่ม คับ.

3. ร้านคุณอยู่ที่ไหน?

We are located in 8, Jahamun-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

ที่ อยู่ ร้าน เรา คือ 8 จาฮา มัน - โจ 2- กิล, จง โน กุก, กรุง ซซซ, เกาหลีใต้.

ร้าน อยู่ บน ชั้น 3 ึึึ สี ฟ้า ซอย ซซาย มือ ทาง ออก 3-1 ถถา นี เคียง บกกุง.

4.ราคาและระยะเวลาในการเช่าชุด

ระ ยะ เวลา ใน การ เช่า มี 3 แบบ คือ 2 ชั่วโมง, 4 ชั่วโง และ 1 วัน (9 โมง - 1 ทุ่ม)

ชุดฮันบก (แบบดั่งเดิม)

2 ชั่วโมง 10,000 วอน, 4 ชั่วโมง 15,000 วอน, 1 วัน(9โมง) - 1.

ชุดฮันบก (แบบประยุกต์-สมัยใหม่)

2 ชั่วโมง 20,000 วอน, 4 ชั่วโมง 25,000 วอน, 1 วัม(9โวมง - 1 วง.

5. ชุด ฮฮน บก แบบ ดั่ง เดิม กับ แบบ สมัย ใหม่ กกต่าง กัน อย่าง ไร บ้าง?

ชุด ฮั น บก แบบ ดั่ง เดิม จะ ค่อนข้าง เรียบ ง่าย และ สี ของ ชุด จะ เป็น ตาม แบบฉบับ ดั่ง เดิม คุณ ลูกค้า สามารถ ดู ตัวอย่าง ได้ จาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=2silms1o

ชุด ฮั น บก (แบบ ประยุกต์ - สมัยใหม่) จะ มี รูป แบบ สีสัน ที่ หลากหลาย และ มี ความ ร่วม สมัย มาก ขึ้น คุณ ลูกค้า สามารถ ดู ตัวอย่าง ได้ จาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=exgrsjih

6. สำหรับผู้ชาย มีชุดฮันบกแบบไหุู้าูลท?

ชุด ฮั น บก ผู้ชาย ประกอบ ไป ด้วย กางเกง และ เสื้อ ส่วน ระยะ เวลา และ ค่า เช่า (ชุด แบบ ดั่ง เดิม) คือ 2 ชั่วโมง 10,000 วอน, 4 ชั่วโมง 15,000 วอน และ สามารถ เพิ่ม เสื้อกั๊ก ด้าน นอก ได้ โดย เสื้อกั๊ก มี 2 แบบ ให้ เลือก คือ แบบ ดั่ง เดิม แบ วอน และ แบบ สมัย ควา่ กก่าง ของ เสื้อ ก๊๊๊ คืออ รูป แบบ แือ รูป แบบ และ เนื้อผผา คณณ ลูก ค้า สามารถ ดู ตัวอย่าง ดู อาก ถถถ้ อาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=b2ytcdru

7. ชุดฮันบก มีไซต์อะไรบ้าง?

ผู้หญิง มีไซต์ 44-99 (S – XXXL)

ผู้ชาย มีไซต์ 90-110 (S - XXL)

8. มีชุดฮันบก สำหรับเด็กไหม?

เรา มี บริการ ให้ เช่า ชุด ฮฮ เ็็ สำหรับ เ็็ สำ รา เช่า ึึึน อยู่ กับ ชุด ที่ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ.

9. ฉันใส่ชุดฮันบกเองไม่เป็นคุณคีผควยค?

เรา มี ผู้ ช่วย ที่ จะ ช่วย คุณ เลือก ชุด ฮั น บก ที่ เข้า กับ รูปร่าง ของ คุณ มาก ที่สุด ไม่ ต้อง กังวล คับ และ เรา ยัง มี บริการ จัด แต่ง ทรง ผม ฟรี อีก ด้วย.

10. มีกระโปรงซับใน หรืออุปกรณ์ให้ยืม?

เรามีอุปกรณ์ที่ให้คุณลูกค้ายืมฟรี!! (ยกเว้น รองเท้า และ หมวก) คุณ ลูกค้า สามารถ ดู ตัวอย่าง อุปกรณ์ ที่ มี ได้ จาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=6op1yeby

11. มีบริการจัดแต่งทรงผมและแต่งหน้า ?

ด้วยว่า งาน หลัก ของ เรา คือ การ ให้ เช่า ชุด ฮั น บก เรา จึง ไม่ ได้ แต่งหน้า หรือ ทำ ผม แบบ ที่ นัก แต่งหน้า มือ อาชีพ เขา ทำ กัน แต่ อย่างไรก็ตาม เรา มี อุปกรณ์ ตกแต่ง ที่ เข้า กับ ชุด ฮั น บก และ มี บริการ จัด แต่ง ทรง ผม ฟรีคับ! คุณลูกค้าสามารถดูตัวอย่างได้จาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=6op1yeby

12.มีตู้ล็อคเกอร์ ให้ฟรีไหม?

หลังจาก แต่ง ชุด ฮั น บก เรียบร้อย เรา มี บริการ ตู้ ล็อคเกอร์ ฟรี เพื่อ จะ เก็บ เสื้อผ้า และ ของ ใช้ ส่วนตัว ของ คุณ ลูกค้า คับ.

13. What?

คุณ ลูกค้า สามารถ ขยาย เวลา การ คืน ได้ โดย ค่า ใช้ จ่าย อยู่ ที่ 5,000 วอน ต่อ ชั่วโมง คับ ช้า ได้ ไม่ เป็นไร คับ แต่ รบกวน คุณ ลูกค้า คืน ชุด ภายใน 1 ทุ่ม เพราะ เป็น เวลา ปิด ของ ร้าน เรา.

14. มีรายการส่วนลด หรือโปรโมชั่นพิเม?

คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบโปรโมชง่นต่นต่นต

https://blog.naver.com/hison0319

.

ค่า เข้า พระราชวัง เคียง บก คือ 3,000 วอน แต่ ไม่มี ค่า เข้า ชม สำหรับ ผู้ แต่ง ชุด ฮั น บก คับ เข้า ฟรี คับ!

16. พระราชวังเคียงบก ปิดกี่โมง?

พระราชวัง เคียง บก ปิด ทุก วัน อังคาร และ มี เวลา ปิด ของ แต่ละ เดือน ที่ แตก ต่าง กัน โดย ปกติ แล้ว เปิด 9 โมง เช้า ปิด 5 หรือ 6 โมง เย็น โดย คุณ ลูกค้า สามารถ ตรวจ สอบ ราคา เข้า ชม และ เวลา เปิด - ปิด ที่ แน่นอน ได้ จาก.

http://www.royalpalace.go.kr ( ภาษาเกาหลี )

bottom of page