top of page

1. ในรายการไหม?

การสำรองห้องพัก ประทัง ใช้ได้ ประโย... 10 คน แข็งแกร่ง ขึ้น ไป และ พักสูงสามารถ เข้า เยี่ยมเยียมเยื่ยม ได้ อย่าง ตามใจลูกค้า ของพุง (ลูกค้า มากกว่า บด 10) อาจจะดี... โดย ก โย่ โย่ ขืน วิชวล ติดต่อ วั ที่ และ เวลา ใน การ เยี่ยงช ลา้ ละจำนวน ผผ้ เยือน ชม (ชาย / ญญญญญ และ...)

2. ร้านเปิด-ปิดรอบ?

ร้านเราเปิดบริการทุกวัน เวลา 9โมงถึง 1 บ.

แต่ในช่วง นั้นที่ ป้อมปราการ เคียง คาด ง เปิด ให้ ชม ใน ช่วง เปิดร้าน เรา เหน็บ เห็็็...

3. ร้านคุณอยู่ที่ไหน?

เราอยู่ใน 8, Jahamun-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

ที่อยู่ร้านเราคือ 8 จาฮาแย้ม - โจ 2- กิล,จง โน กุก, กรุง ซซซ, หินแร่.

ร้านอยู่บนชั้น 3 ึึึึึึึึสี ฟ้า ซอย ซซายแฮนด์ ทาง ออก 3-1 ถถา นี เคียง ดองกุง.

4.ราคาและเข้าชุด

ระ ยะเวลา ใน การ การมี 3 แบบคือ 2 ชั่วโมง, 4 โง และ 1 วัน (9 เช่า - 1 ทุ่ม)

ชุดคคค (แบบเดิม)

2 ชั่วโมง 10,000 วอน, 4 ชั่วโมง 15,000 วอน, 1 วัน(9ชั่วโมง) - 1.

ชุดแฮน

2 ชั่วโมง 20,000 วอน, 4 ชั่วโมง 25,000 วอน, 1 วัม (9โวมง - 1 วง.

5. ชุด ฮฮน ด ด แบบ แบบ ต้นแบบ กับ แบบ สมัย ใหม่ เกาะต่าง กัน อย่าง ไร บ้าง ?

ชุด ฮั น ด า แบบ แบบ ปรารถนา ประดิษฐ์ ตั้งใจ ไม่ต้องใช้ ... และสีของ ชุดจะ เป็น ตาม แบบฉบับ ดั่งเช่น คุณลูกค้าสามารถ ดู อธิบาย ได้ จาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=2silms1o

ชุดฮัน น ค ค (แบบแบบ - โมเดิร์น) จะมีรูป แบบ ไม่มีวันเบื่อ ที่มากมาย และ มีที่ว่าง สมัย มาก ไ ขึ้นสูง ลูกค้าสามารถ ดู...

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=exgrsjih

6. เกี่ยวมีชุดฮัลค์แบบไููไญลท?

ชุด แบบ เฉียง ปกติ) อย่างเช่น ชุด แบบ แบบดั่งเดิม) คือ 2 ชั่วโมง 10,000 วอน, 4 ชั่วโมง 15,000 วอน และคุณสามารถได้ออ ด้านด้าน นอก แบบได้ โดยคุณ มี 2 ให้ไปเลือก แบบดัง ดั้งเดิม แบวอน และ แบบ สมัย สมัย ควา่ กก่าง ของเสื้อ ก๊๊๊๊๊คืออรูปแบบ แ ือรูป แบบ และ เนื้อผ้ผา คณณลูก ค้าสามารถ ดู อธิบาย ดูอาก ถถ้ อาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=b2ytcdru

7. ตั้งจั๊งมีเว็บไซต์?

ผู้หญิงมีเว็บไซต์ 44-99 (S – XXXL)

มีเว็บไซต์ผู้หญิง 90-110 (S - XXL)

8. มีชุดคโฆษณาสำหรับเด็กไหม?

เรามีบริการให้ ให้ เช่า ชุด h h ็เ็็็็็ สำหรับเ ็็็็ ส รา เช่า ึึึน อยู่ กับชุด ที่ เลือก ทับ เลือก ทับถ เลือก ทับ เลือก ทับ ทับ ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ เลือก ทับ.

9. อะไร?

เรามีผู้ช่วยเหลือที่ช่วยที่จะช่วยช่วย คุณ เลือกชุด ฮัล น ข ที่ เข้า กับเครื่...

10. มีซับซับใน หรือ อุปกรณ์ให้ยืม?

สามารถอ่านได้เลย!! (ยกเว้นรองเท้าและหมวก) ลูกค้าสามารถถามหา ดาวน์โหลด ที่ มี ได้ จาก.

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=6op1yeby

11.

ด้วยว่า งานหลัก ของพวกเราคือ การ ให้ เช่า ชุด ฮัล น ค คาดอย่าได้...แต่งหน้าหรือทำผม แบบ ที่นักทำมือ มืออาชีพเขา กัน มาก ... มี HD เป้าหมาย ที่ เข้า กับ ชุด ฮั น ค า และ มีจัด ใ... ฟรีคับ! สามารถอธิบายได้

https://hanbokgirls.modoo.at/?link=6op1yeby

12.มีตู้ล็อคเกอร์ให้ฟรีไหม?

แต่งเรียบๆ ชุดฮัน น เน้ เรียบร้อย มีบริการร้านค้า ล็อคเกอร์ เขียง และขั...

13. อะไรนะ?

คุณมีเวลาขยายขยายเวลาการเต้นได้ โดยเฉพาะ โดย เครื่...

14. มีรายการส่วนลดหรือโปรโมชั่นพ่หงิเญา?

เฉพาะแถว โปรโหมงต่นต่นต่นต

https://blog.naver.com/hison0319

.

ค่า เข้าพระราชวัง เคียง ฟ้า 3,000 วอน ไม่มี ค่า เข้า ชมสำหรับ ผู้ แต่ง ชุด ฮั น ข คับ เข้า ฟรี คับ!

16. พระราชวังเคียงตตตตต?

ป้อมปราการ เคียง ป้อมปราการ ปิด ทุก วัน อังคาร และ มี เวลา ปิด ของ ตะเกียง ที่ แตก ... ประจักษ์ กันโดย ปกติ เปิด 9 โมง แจ้งเตือน ปิด 5 หรือ 6 โมง เย็น โดย คุณสำเ...

http://www.royalpalace.go.kr ( ภาษา เกาหลี )

bottom of page